Podziękowanie

Firma Partnet
zapewnia hosting mojej stronie.

Kontakt
an image
Andrzej Lackowski
Plac Odrodzenia 10/1
Email: andrzejlackowski@wp.pl
Tel: 604-386-199
www: www.lackowski.zas.pl

Podczas pełnienia służby wojskowej (13.02.1991 r.) uległem wypadkowi, w wyniku którego doznałem uszkodzenia lewego barku splotowego. Pomimo długiego powikłanego leczenia wystapiły komplikacje spowodowane zakrzepicą żylną, w rezultacie której konieczna była amputacja lewej reki a jakiś czas później obu kończyn dolnych...


Czytaj więcej...Codziennie mamy do czynienia z wyrzucaniem pustych butelek po różnych napojach, i nawet nie zdajemy sobie sprawy, że to co trzymamy w ręku może być dla mnie krokiem do lepszego życia. Wszystkie osoby zamiast wyrzucać plastikowe nakrętki mogą je oddać w swojej Szkole lub Urzędzie Miejskim . Zebrane nakrętki zostaną przekazane do fundacji której jestem podopiecznym.


Czytaj więcej...

Bank Pekao S.A. I/Warszawa

15 1060 0076 0000 3310 0018 2615


z dopiskiem: darowizna na leczenie i rehabilitację Andrzej Lackowski


Dzięki zapisom ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku na rzecz wybranych przez siebie organizacji pożytku publicznego, które prowadzą niezwykle pożyteczną działalność.
Czytaj więcej...